Tin Tức Logisticsnhap khau o to 1

Những điểm mới về chính sách xuất nhập khẩu có hiệu lực từ 1/2018

Bước vào tháng 1/2018, là thời điểm nhiều chính sách mới có hiệu lực, những điểm mới tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, nổi bật là biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương, giải quyết tranh chấp trong hoạt động ngoại thương, những điểm chú ý trong các biện pháp phòng vệ thương mại gồm biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, biện pháp tự vệ lần đầu đưa vào luật.

Theo luật mới, Thương nhân nước ngoài không hiện diện tại VN có quyền xuất nhập khẩu theo qui định của luật VN.

Các biện pháp hành chinh được luật qui định gồm: cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu, hạn chế xuất khẩu, quản lý theo giấy phép, theo điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng nhận lưu hành tự do.

nhap khau o to 2

Doanh nghiệp nhập khẩu ô tô được ưu đãi thuế nhập khẩu, chương trình áp dụng đối với doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo qui định của chính phủ.

Luật gở bỏ một số qui định về xuất nhập khẩu gồm: bãi bỏ thông tu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương sẽ có hiệu lực. Luật bãi bỏ một số qui định và văn bản về lĩnh vực xuất nhập khẩu đáng chủ ý: qui định về kinh doanh xuất khẩu gạo, qui định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại 9 chổ trở xuống.

Tham khảo thông tư chính phủ tại đây